Organizacje

Fundacja Kobieca eFKa

Kraków, Polska

ul. Krakowska 19, 31-062

tel.: (12) 430 19 70
email: efka@efka.org.pl
www: http://www.efka.org.pl/

eFKa jest organizacją feministyczną. Statutowe cele eFKi to wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet i rozwój kultury kobiecej. Z funduszy uzyskanych od krajowych i zagranicznych fundacji eFKa realizuje projekty na rzecz kobiet. W ramach Fundacji działa: Centrum Kobiet, kwartalnik feministyczny 'Zadra', Akademia Feministyczna, projekt 'Wybory Kobiet', szkolenie trenerek samoobrony i asertywności Wen Do, feministyczna lista dyskusyjna Gender, wydawnictwo eFKa. eFKa organizuje ogólnopolskie konferencje feministyczne, spotkania dyskusyjne.