Organizacje

Fundacja "Kolory Życia"

Toruń, Polska

Leona Witkowskiego 8/3, 87-100

tel.: + 48 697 153 985
email: kontakt@kolory-zycia.org
www: http://kolory-zycia.org

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, walczy z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, prowadzi działalność charytatywną oraz pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja współpracuje z Centrum Muzycznym RIF, gdzie prowadzone są warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. „Kolory Życia”, organizuje turnusy twórcze dla młodzieży oraz  pisze wnioski o dofinansowania dla projektów kulturowych. 

stopka strony