Organizacje

Fundacja "Kompania Kresowa"

Łomża, Polska

Gen. Władysława Sikorskiego 166/0.03, 18-400

tel.: 535 535 471
email: kresy@kresy.pl
www: https://kresy.pl/

Celem fundacji jest wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, promowanie idei samorządności oraz aktywizacja, edukacja i rozwój dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje swoje cele poprzez udział w międzynarodowych projektach w ramach programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, prowadzenie portalu informacyjnego Kresy.pl oraz współpracę z organizacjami z Litwy i Białorusi. Współpraca ta obejmuje wymianę informacji, organizację wizyt studyjnych i szkoleń oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić m.in.: wymianę młodzieży w ramach programu „Młodzież w działaniu” z 2012r. lub projekt „Europa ponad Granicami” z 2016 r.

stopka strony