Organizacje

Fundacja Kościuszkowska

Warszawa, Polska

ul. Kopernika 11/8, 00-359

tel.: +48 22 621 70 67
email: warszawa@thekf.org
www: https://kfpoland.org/Home-EN-1

Fundacja Kościuszkowska Polska została ustanowiona 10 listopada 2010 roku przez Fundatora – The Kosciuszko Foundation, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku.

Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej.

Do działań Fundacji należy m.in.:
- udzielanie pomocy finansowej (głównie dotacji oraz stypendiów naukowo-badawczych);
- popularyzowanie i wspieranie wymiany studentów;
- prowadzenie działalności badawczo-informacyjnej;
- edukacja społeczna i historyczna;
- działalność publicystyczna i informacyjna.


stopka strony