Organizacje

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Bydgoszcz, Polska

ul. Mińska 15, 85-402

tel.: +48 602-466-347
email: info@fundacjakreatywnejedukacji.org
www: https://www.fundacjakreatywnejedukacji.org/

Fundacja wdraża autorskie programy edukacyjne w własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizuje projekty w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całej Polski. Fundacja prowadzi działalność koncertową, szkoleniową i wydawniczą, a także strażniczą i promującą formy partycypacji społecznej. Jest członkiem Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Edukacji Mały Dzieci oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

stopka strony