Organizacje

Fundacja "Krok do przodu"

Zgierz, Polska

Rymarska 9, 95-100

tel.: 600 541 425, 531 152 004
email: biuro.krokdoprzodu@gmail.com

Działalność fundacji opiera się na trzech filarach : kulturze, rynku pracy i społeczeństwie obywatelskim.  Jej celem jest umożliwienie młodym ludziom wszechstronnego rozwoju, aktywizacja oraz stworzenie szans na rynku pracy dla młodych. Fundacja promuje również proekologiczne postawy, czego wyrazem był m.in. lokalny projekt  Eko-walentynki.