Organizacje

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Grodziszcze, Polska

Krzyżowa 7, 58-112

tel.: (+48) 74 85 00 300
email: sekretariat@krzyzowa.org.pl
www: https://www.krzyzowa.org.pl

Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Prowadzi Dom Spotkań Młodzieży (MDSM), która jest placówką  kształceniową  oraz oświatowo-wychowawczą. Fundacja organizuje także seminaria, szkolenia i konferencje dla podniesienia kompetencji nauczycieli.
 

W Fundacji „Krzyżowa” przez cały rok można odbywać praktyki. Kandydatom nie stawia się wymagań co do wieku ani wykształcenia. Plusem jest dodatkowa znajomość innych języków.

Fundacja realizuje szereg programów wolontariackich, zarówno jako organizacja goszcząca, jak i wysyłająca. Swoją ofertę kieruje zarówno do ludzi młodych (wolontariat w MDSM), jak i dorosłych z doświadczeniem zawodowym (wolontariat trzeciego wieku).

 

stopka strony