Organizacje

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab"

Białystok, Polska

Zwierzyniecka 17/16, 15-312

tel.: (+48) 690 844 220
email: soclab@soclab.org.pl
www: https://soclab.org.pl

Fundacja chce zwiększać zaangażowanie ludzi w aktywność społeczną, działa na rzecz edukacji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie badań na temat partycypacji społecznej w Polsce, wydawanie publikacji oraz inicjowanie projektów na rzecz partycypacji w społeczeństwie. 

stopka strony