Organizacje

Fundacja Laboratorium Zmiany

Niemodlin,

ul. Polna 15, 49-100

tel.: +48606200967
email: zarzad@laboratoriumzmiany.org
www: https://laboratoriumzmiany.org/

Fundacja wspiera kobiety i dziewczyny, tak aby miały siłę do przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i reagowania na dyskryminację. Promuje postawę przedsiębiorczą, wpływają na rozwój lokalnej społeczności (np. poprzez własne działania młodych ludzi) czy też poznania własnych zasobów (osobistych i lokalnych).

Laboratorium organizuje spotkania i transmisje z Superbabkami (inspirujące i odważne kobiety), Festiwal Dziewczyn, akcje w bibliotekach, a także współpracuje ze studentami i studentkami w realizacji ich autorskich warsztatów oraz wydarzeń. Projektuje gry oraz narzędzia edukacyjne i prowadzi treningi umiejętności społecznych. Fundacja angażuje się we współpracę międzynarodową w ramach wymiany dobrych praktyk oraz aktywność społeczno-obywatelską wśród młodzieży i decydentów oraz decydentek.