Organizacje

Fundacja Learn Co

Wrocław, Polska

ul. Legnicka 65, 54-206


email: Fundacja@LearnCo.pl
www: http://learnco.pl

Fundacja szkoli, doradza i prowadzi coaching dla młodzieży i studentów. Pomaga zdobyć i uzupełnić wiedzę, rozwinąć umiejętności. W ofercie Fundacji są zajęcia grupowe (warsztaty, treningi, szkolenia) i indywidualnie (coaching, korepetycje, nauczanie lub mentoring).

Learn Co wzięła m.in. udział w projekcie "Moja przyszłość to Europa", w ramach, którego 100 uczniów wyjechało do NIemiec na staż zawodowy. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).stopka strony