Organizacje

Fundacja "Lex Lupus"

Toruń, Polska

Przemyska 1, 87-100

tel.: 720 786 996
email: fundacjalexlupus@gmail.com
www: https://www.facebook.com/FundacjaLexLupus/?locale=pl_PL

Fundacja działa na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego, szerzenia integracji europejskiej oraz wychowywania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Organizacja w myśl hasła przewodniego „Kto żyje dla innych, żyje dwa razy” promuje ideę wolontariatu wśród młodzieży oraz działa na rzecz budowania świadomości historycznej wśród młodych.

stopka strony