Organizacje

Fundacja Macte Animo

Winnica, Polska

Bielany 21, 06-120

tel.: 509-151-412
email: biuro@fma.org.pl
www: http://www.fma.org.pl/

Celem Fundacji Macte Animo jest edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w zakresie historii, kultury i dziedzictwa narodowego Polski,  ekologii, ochrony środowiska naturalnego, sportu, przedsiębiorczości, a także różnego rodzaju działalności charytatywnej.

Projekty fundacji:

  • "Flaga w akcji – świętuj z nami 2 maja! "projekt dedykowany harcerkom oraz harcerzom ze wszystkich organizacji harcerskich działających na terenie Polski. Wydarzenie ma na celu upowszechnianie wciąż niepopularnego święta, jakim jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • Konkurs „Młodzież Seniorom o Bankowości” - ogólnopolski projekt skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, którego przedmiotem działań jest niwelowanie wykluczenia finansowego seniorów.
  • "Historia wokół nas” jest konkursem tematycznym mającym na celu upowszechnienie w środowiskach lokalnych wiadomości o miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956 w najbliższej okolicy. Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej i ma sprzyjać kształtowaniu świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz budowaniu umiejętności pracy w grupie.
stopka strony