Organizacje

Fundacja "Mądra Europa"

Nowy Targ, Polska

Nadwodnia 5, 34-400

tel.: 182676894
email: biuro@madraeuropa.pl

Fundacja działa na rzecz integracji międzynarodowej  w sferze kulturalnej i społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, organizacji wolontariatu. Organizacja bierze udział w międzynarodowych projektach, organizuje wydarzenia edukacyjne i kulturalne oraz prowadzi doradztwo zawodowe. 

stopka strony