Organizacje

Fundacja "Mądra Europa"

Chabówka, Polska

Chabówka 268A, 34-720

tel.: 182 676 894
email: biuro@madraeuropa.pl
www: http://www.madraeuropa.pl/

Fundacja działa na rzecz integracji międzynarodowej  w sferze kulturalnej i społecznej, edukacji dzieci i młodzieży, organizacji wolontariatu. Organizacja bierze udział w międzynarodowych projektach, organizuje wydarzenia edukacyjne i kulturalne oraz prowadzi doradztwo zawodowe.

stopka strony