Organizacje

Fundacja Make a Change

Warszawa, Polska

Mokotowska 57 lok. 4, 00-542

tel.: 607 070 927
email: fundacja@makeachange.pl
www: https://www.makeachange.pl/

Fundacja prowadzi nieformalny program edukacyjny na rzecz rozwoju osobistego młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Organizuje wyjazdy do Fundacji zajmującej się ochroną dzikich zwierząt w Namibii i spotkania edukacyjne promujące kontynent Afrykański w placówkach szkolnych.

Realizuje program "Follow your dreams and Make a Change", gdzie młodzież może uczestniczyć w szkoleniach, kursach językowych i wolontariacie.

stopka strony