Organizacje

Fundacja "Małopolska Izba Samorządowa"

Kraków, Polska

Al. Ignacego Daszyńskiego 16, 31-534

tel.: 12 200 28 62
email: biuro@fundacjamis.org.pl
www: https://fundacjamis.org.pl

Fundacja działa na rzecz rozwoju administracji publicznej, tworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz partycypacji społecznej. W tych celach organizacja prowadzi seminaria, szkolenia i kursy, konsulting oraz doradztwo, a także realizuje międzynarodowe projekty, m.in. DQSKILLS ( służący rozwijaniu inteligencji cyfrowej dorosłych, we współpracy z Hiszpanią, Rumunią i Grecją).

stopka strony