Organizacje

Fundacja "Małymi oczami'

Poznań, Polska

Staszica 18/8, 60-625

tel.: 534 012 607
email: malymi_oczami@wp.pl

Głównym celem Fundacji jest zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i osieroconych. Organizacja prowadzi świetlice i ogniska opiekuńczo-wychowawcze, organizuje zajęcia dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych osób oraz praktyki i staże dla studentów. 

stopka strony