Organizacje

Fundacja Mediatio

Opole, Polska

ul.Kępska 7, 45-129

tel.: 721780000
email: biuro@mediatio.pl
www: https://mediatio.pl

Fundacja Mediatio zajmuje się rozpowszechnianiem i rozwojem mediacji, a także innych metod rozwiązywania sporów w środowisku młodzieżowym. Swoje cele realizuje poprzez prowadzenie postępowań mediacyjnych na terenie Polski, a także poprzez edukowanie społeczeństwa i budowanie pozytywnego wizerunku mediatorów.

Fundacja prowadzi warsztaty w szkołach i organizacjach pozarządowych, a także przygotowuje osoby pracujące z młodzieżą do upowszechniania idei dialogu,  wzajemnego zaufania i budowania porozumienia między ludźmi pozostającymi w sporach. 

stopka strony