Organizacje

FUNDACJA "MERITUM"

Warszawa, Polska

Nizinna 10G, 05-077

tel.: 695 145 144
email: fmeritum@gmail.com
www: https://fundacjameritum.eu/

Celem FUNDACJI "MERITUM" jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ekologii oraz rozwoju demokracji. 

Fundacja wspiera różnorodne formy aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dzieci i młodzieży. 

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez tworzenie krajowych i międzynarodowych projektów, takich jak:  "Międzynarodowy Festiwal Ulicznych Teatrów Lalkowych - Lalka na scenie”,  "Łamigłówka Teatralna" , "Więcej niż sentyment" czy  Polsko-Czeskie Dni Kultury.

stopka strony