Organizacje

Fundacja "Merkury"

Wałbrzych, Polska

ul. Beethovena 10, 58-300

tel.: 746 662 200
email: merkury@merkury.org.pl
www: https://www.merkury.org.pl

Fundacja powstała w 2004 roku i zajmuje się prowadzeniem działalności pożytku publicznego, w szczególności profilaktyką wśród dzieci i młodzieży, rozwiązywaniem problemu bezrobocia oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja stworzyła Międzynarodowe Centrum Socjalne i Młodzieży w Wałbrzychu i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, a także prowadzi Regionalny Ośrodek EFS w Jeleniej Górze. 

stopka strony