Organizacje

Fundacja MI-RO-RO

Kolbudy, Polska

ul. Łukowa 13, 83-050

tel.: 798-244-904
www: http://miroro.pl/

Głównym celem fundacji jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki, promowanie działań na rzecz integracji europejskiej, promocja innowacyjnych projektów artystyczno-ekologicznych. Fundacja założona została w listopadzie 2010 r, ale jej członkowie posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie edukacji kulturalnej i sztuki. Fundacja zrzesza wokół siebie młodzież z różnych środowisk społecznych i o różnym statusie ekonomicznym, chętną do współpracy zagranicznej, otwartą na nowe doświadczenia, zainteresowanej działalnością artystyczną i kulturową. Większość projektów organizowanych przez fundację skierowanych jest do grup o ograniczonym dostępie do kultury, o ryzyku wykluczenia społecznego lub o trudnej sytuacji rodzinnej/ ekonomicznej. Wszystkie projekty łączy ten sam cel: rozwój działań stymulujących aktywne i świadome zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność obywatelską i kulturową.

stopka strony