Organizacje

Fundacja "Mieć Szansę"

Gdów, Polska

Gdów 655, 32-420

tel.: 604279253

Fundacja udziela pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji, tworzy społeczeństwo obywatelskie oraz pomaga rozwijać obszary wiejskie. Szczególną opieka otacza młodzież z biednych rodzin, która nie ma środków na rozwijanie swoich zainteresowań. Fundacja organizuje bezpłatne szkolenia i warsztaty oraz zajęcia z ochrony dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego. 

stopka strony