Organizacje

Fundacja Ministerstwo Rozwoju Pasji

Łódź, Polska

Św. Franciszka z Asyżu 31/11, 93-479

tel.: 573 457 007
email: ministerstworp@gmail.com
www: https://www.facebook.com/ministerstworp/

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty związane z organizacją działalności prospołecznej. Działa na rzecz integracji, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem z życia społecznego. Promuje i organizuje działalność charytatywną i  wolontariat. 

Fundacja realizowała projekt wymiany młodzieżowej "Obraz Ukrainy i Polski kwiatem malowany. Warsztaty alchemiczne i malarskie".

stopka strony