Organizacje

Fundacja Młodej Nauki

Warszawa, Polska

Rakowiecka 28, 02-528

tel.: +48 604 272 576
email: fmn@fmn.org.pl
www: http://fmn.org.pl

Fundacja wspiera rozwój i promuje edukacje, naukę i kulturę w Polsce oraz współpracę naukowców z przedsiębiorstwami. Dla realizacji swoich celów prowadzi wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych, m.in. „Polski MOOC”- inicjatywa stworzenia platformy kształcenia na odległość, czy „Experience Exchange”- spotkania dla młodzieży ze specjalistami świata biznesu. 

stopka strony