Organizacje

Fundacja Młodzi dla Europy

Będzin, Polska

Al. Hugona Kołłątaja 106, 42-500

tel.: +48664988648
email: office@mlodzidlaeuropy.pl
www: https://www.facebook.com/FundacjaMlodziDlaEuropy/

Fundacja pomaga grupom marginalizowanym oraz wspiera młodzież i dzieci o niższych szansach społeczno-ekonomicznych. Organizacja ma za zadanie wspomagać działania na rzecz rozwoju oświaty i kultury, wspierać działania polityczne i społeczne, związane z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie, wspierać mobilność młodzieży, rozwijać kluczowe umiejętności w obszarach tj. sport, zdrowy styl życia, przedsiębiorczość, kultura, ochrona środowiska. 

stopka strony