Organizacje

Fundacja Młodzi dla Europy

Wieliczka, Polska

Ul. Chrobrego 10/13, 32-020

tel.: 512 567 801
email: mlodzidlaeuropy@gmail.com
www: https://www.mlodzidlaeuropy.eu/

Fundacja pomaga grupom marginalizowanym oraz wspiera młodzież i dzieci o niższych szansach społeczno-ekonomicznych. Organizacja ma za zadanie wspomagać działania na rzecz rozwoju oświaty i kultury, wspierać działania polityczne i społeczne, związane z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie, wspierać mobilność młodzieży, rozwijać kluczowe umiejętności w obszarach tj. sport, zdrowy styl życia, przedsiębiorczość, kultura, ochrona środowiska. 

stopka strony