Organizacje

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

Warszawa, Polska

ul. E.Ciołka 15 lok. 36, 01-445

tel.: +48694584955
email: fundacjamlodziezywiejskiej@gmail.com
www: https://www.facebook.com/FMWWarszawa/

 Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w środowisku wiejskim oraz działania z zakresu kształcenia i szkolenia młodzieży, finansowane ze środków zgromadzonych w oparciu o fundusze krajowe i europejskie.

Fundacja Młodzieży Wiejskiej realizowała projekt "Graffiti- więcej niż sztuka", realizowany w ramach mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Partnerem mobilności była organizacja Tarptautinis bendradarbiavimo centras z Kowna, a celem głównym projektu był rozwój pozytywnych relacji międzynarodowych między młodzieżą z Polski i Litwy oraz pobudzanie do kreatywnych działań poprzez nowoczesne aktywności artystyczne. 
 

stopka strony