Organizacje

FUNDACJA MODE - Move and Develop Foundation

Wrocław, Polska

Energetyczna 14 lok.1, 53-330

tel.: 602 191 282
email: info@modefoundation.com
www: http://mode.wroclaw.pl

Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w procesie edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej. MODE jest częścią EfVET  (europejskiej sieci kształcenia zawodowego) DFOP (regionalnej sieci NGO) oraz iMove (platformy organizatorów mobilności łączącej szkoły zawodowe z podmiotami gospodarczymi w Europie).

 

Fundacja zajmuje się projektami finansowanymi ze środków UE oraz wymianami młodzieży europejskiej, jako organizacja upoważniona w ramach EKS. Wśród realizowanych przez fundację projektów są m.in.:

projekt reSTART,

- projekt "Active Telling Active Learning".

 

stopka strony