Organizacje

FUNDACJA MODE - Move and Develop Foundation

Wrocław, Polska

Energetyczna 14 lok.1, 53-330

tel.: 602 191 282
email: info@modefoundation.com
www: https://pl-pl.facebook.com/MODEFoundationPL/

Celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie ich szans w procesie edukacji i na wczesnych etapach kariery zawodowej. MODE jest częścią EfVET  (europejskiej sieci kształcenia zawodowego) DFOP (regionalnej sieci NGO) oraz iMove (platformy organizatorów mobilności łączącej szkoły zawodowe z podmiotami gospodarczymi w Europie).

Fundacja zajmuje się projektami finansowanymi ze środków UE oraz wymianami młodzieży europejskiej, jako organizacja upoważniona w ramach EKS. 

stopka strony