Organizacje

Fundacja Mondo Digitale

Roma, Włochy

Via del Quadraro, 102, 00174

tel.: +39 06 42014109
email: info@mondodigitale.org
www: http://www.mondodigitale.org/

Fundacja „Mondo Digitale” to międzynarodowa organizacja pracująca na rzecz poszerzania dostępu do informacji cyfrowej, zwłaszcza wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


stopka strony