Organizacje

Fundacja "Morze Kultury"

Szczecin, Polska

Bohaterów Warszawy 22/10, 70-372


email: fundacja@morzekultury.pl
www: http://www.morzekultury.pl/

Fundacja działa na rzecz podtrzymywania i upowszechniania kultury narodowej i tradycji, promowania polskiej kultury za granicą, integracji europejskiej oraz rozwoju i promocji województwa zachodniopomorskiego. 

Fundacja "Morze Kultury" brała udział w Programie Erasmus+ i w jego ramach zrealizowała wymianę młodzieży, a także przeprowadziła polsko-hiszpańsko-islandzkie warsztaty muzyczne pod nazwą "Trzy strony muzyki".