Organizacje

Fundacja "Morze Kultury"

Szczecin, Polska

Syrokomli 7, 71-145

tel.: 501 44 64 64
email: fundacja@morzekultury.pl
www: www.morzekultury.pl

Fundacja działa na rzecz podtrzymywania i upowszechniania kultury narodowej i tradycji, promowania polskiej kultury za granicą, integracji europejskiej oraz rozwoju i promocji województwa zachodniopomorskiego. 

Fundacja "Morze Kultury" brała udział w Programie Erasmus+ i w jego ramach zrealizowała wymianę młodzieży, a także przeprowadziła polsko-hiszpańsko-islandzkie warsztaty muzyczne pod nazwą "Trzy strony muzyki". 

stopka strony