Organizacje

Fundacja Mosty Rozwoju

Szczucin, Polska

Sadowa 29, 33-230

tel.: +48516256542
email: fundacja.mosty.rozwoju@gmail.com

Fundacja organizuje szkolenia, konferencje, sesje i sympozja naukowe, warsztaty i debaty. Współpracuje z samorządami, placówkami naukowymi, społeczno-kulturalnymi oraz organizacjami lokalnymi. Podejmuje wymianę wiedzy pomiędzy młodzieżą z różnych regionów, które charakteryzują się odmiennymi doświadczeniami i obserwacjami swoich społeczności.