Organizacje

Fundacja "Możesz ITy"

Warszawa, Polska

Prosta 51, 00-838


email: kontakt@mozeszity.pl
www: https://mozeszity.pl

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans w dostępie do pracy dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja opiera swoje działania na branży IT-  prowadzi kursy programowania, testowania i UX.

stopka strony