Organizacje

Fundacja Możesz Więcej

Morawica, Polska

ul. Jeżynowa 30, 26-026

tel.: 577 353 650
email: fundacja@mozeszwiecej.org.pl
www: http://www.mozeszwiecej.org.pl

Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria i wykłady dla osób wykluczonych społecznie oraz wspiera rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, ośrodkami naukowymi, instytucjami kulturowymi i placówkami oświatowymi.

Fundacja wzięła udział w takich projektach jak:

  • Przepis na dobrą pracę, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Teraz AKTYWIZACJA!, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
  • Zmiana na lepsze, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,
  • Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki – zagraniczne staże technika żywienia i usług gastronomicznych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
stopka strony