Organizacje

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Warszawa,

I. Krasickiego 20/22, 02-611

tel.: 22 845 95 00
email: fnp@fnp.org.pl
www: https://www.fnp.org.pl/

działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.

stopka strony