Organizacje

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Radom, Polska

ul. Tytusa Chałubińskiego 17, 26-600

tel.: (+48) 48 386 82 12
email: biuro@fndk.pl
www: https://www.fndk.pl/

Fundacja wspiera ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu historii, antropologii, kultury i badania lokalnych obyczajów w Polsce i Europie, angażuje się w przedsięwzięcia interdyscyplinarne związane z upowszechnianiem sztuki ludowej, zwyczajów i tradycji. Organizuje programy edukacyjne, warsztaty i szkolenia animujące współpracę transgraniczną ze wschodnimi sąsiadami Polski - Litwą, Białorusią i Ukrainą, prowadząc działania na rzecz poszukiwania wspólnego dorobku kulturowego i wspólnych historycznych korzeni.

stopka strony