Organizacje

Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej

Warszawa, Polska

Kobielska 34/13, 04-359

tel.: 601 390 982
email: biuro@ffrs.org.pl
www: https://frs.org.pl/

Działania Fundacji skupiają się na propagowaniu otwartości wobec różnorodności otaczającego świata. Organizacja działa w tym celu na trzech polach: prowadzi działalność naukowo-badawczą, organizuje spotkania, dyskusje, seminaria i wydarzenia kulturalne na tematy związane z nacjonalizmem, UE, migracjami i „poprawnością polityczną” oraz wspiera społeczeństwo poprzez programy wsparcia. 

stopka strony