Organizacje

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Warszawa, Polska

ul. Gombrowicza 19, 01-682

tel.: +48 22 864 03 90
email: fdpa@fdpa.org.pl
www: http://www.fdpa.org.pl

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oraz zapewnienia równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży. Misja Fundacji realizowana jest poprzez działalność mikropożyczkową i dotacje inwestycyjne na tworzenie i rozwój małych przedsiębiorstw na terenach wiejskich; programy rozwoju lokalnego, publikacje, opracowania i specjalistyczne raporty społeczno-ekonomiczne obrazujące stan polskich obszarów wiejskich.

 

stopka strony