Organizacje

Fundacja na Rzecz Wspierania Innowacji Społecznych "Idea Lab"

Wrocław, Polska

Kazimierza Wielkiego 19a, 50-077

tel.: 882 182 343
email: idea@labdrg.eu
www: http://idea.labdrg.eu

Fundacja wpiera i realizuje innowacyjne projekty z zakresu rozwoju potencjału jednostek i ich zaangażowania w życie społeczne poprzez działania edukacyjne i kulturalne, rozwija przedsiębiorczość u młodych ludzi oraz aktywnie działa na forum europejskim, współpracując z Europejskim Forum Młodzieży w Brukseli. Organizuje szkolenia, warsztaty i konferencje dla młodzieży.

Ostatni zrealizowany projekt to "Przedsięweź ster we własne ręce" w ramach zadania "Działania wspierające aktywizację młodzieży na rynku pracy" z 2020 r.

stopka strony