Organizacje

Fundacja "Nasza Szkoła"

Siedlce, Polska

ul. Sokołowska 172, 08-119

tel.: 535 448 851
email: biuro@fundacjanaszaszkola.pl
www: https://fundacjanaszaszkola.pl

Fundacja powstała w 2002 roku, a cel, jaki jej przyświecał, to zbudowanie katolickiej szkoły podstawowej.  Cel ten udało się zrealizować i obecnie w Siedlcach funkcjonuje Katolika Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Obecną misją fundacji jest wsparcie innych katolickich placówek oświatowych raz umożliwienie rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć dodatkowych z języków, edukacji medialnej, treningów sportowych i zajęć technicznych.

Fundacja wspiera również inicjatywy i upowszechnianie tradycji narodowych i chrześcijańskich, a także wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

stopka strony