Organizacje

Fundacja Nasza Ziemia

Warszawa, Polska

ul. Hoża 3 m. 5, 00-528

tel.: (22) 622-81-18; 622-98-68
email: fundacja@naszaziemia.pl
www: http://www.naszaziemia.pl

Fundacja Nasza Ziemia została powołana w roku 1994 przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja dąży do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne i aktywizuje do działań służących jego ochronie. Fundacja jest wydawcą materiałów edukacyjnych, przygotowuje informacje dla mediów, w tym materiały filmowe dla telewizji.

stopka strony