Organizacje

Fundacja "Naszym Dzieciom"

Warszawa, Polska

ul. Łagowska 4/44, 01-464

tel.: (22) 664 32 14; 609 259 609
www: http://fundacjanaszymdzieciom.pl/

Fundacja "Naszym Dzieciom" jest pozarządową organizacją pomocy społecznej. Do głównych zadań organizacji należy profilaktyka społeczna, psychoedukacja oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Fundacja prowadzi i wspiera działania związane z edukacją, opieką i wychowaniem dzieci i młodzieży. Organizuje kolonie dla najbardziej potrzebujących dzieci, wyjazdy i zajęcia terapeutyczne dla młodzieży niepełnosprawnej, akcje "Lato i zima w mieście", szkolenia i warsztaty dla studentów, wolontariuszy i nauczycieli. Od 2002 roku realizuje program "Liderzy Młodzieżowi" związany z aktywizacją i integracją środowiska młodych ludzi.