Organizacje

Fundacja Nauka dla Środowiska

Koszalin, Polska

Racławicka 15/17, 75-620

tel.: 94 347 82 05
email: biuro@ndsfund.org
www: https://ndsfund.org

Fundacja skupia środowisko Politechniki Koszalińskiej i liderów społeczności lokalnych dla wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, wykorzystując nowe technologie i badania. Swoje cele fundacja realizuje w czterech obszarach: turystyki alternatywnej (rajdy rowerowe, spływy kajakowe), edukacji ekologicznej, aktywności młodzieży (wymiany młodzieżowe) oraz rozwoju lokalnego (lokalne konkursy grantowe).

stopka strony