Organizacje

Fundacja Naukowa ZdrowaZiemia.org

Wrocław, Polska

ul. Gwiaździsta 66, 53-413

tel.: 731835533
email: ceo@zdrowaziemia.org

Fundacja została powołana do realizacji zadań w obszarach: rozwoju technologicznego, informatycznego, cyfrowego, automatyzacji przemysłowej, ochrony środowiska, ochrony i  promocji zdrowia, przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz wsparciu obronności kraju. Fundacja realizuje te zadania poprzez prowadzenie badań naukowych, organizację spotkań naukowych i wydarzeń promujących rozwój technologiczny.

Organizacja uczestniczyła przy realizacji wielu projektów, m.in.:

-pokaz mikro robotów sterowanych przez aplikację w smartphonie w 2018r.

-piknik naukowy zorganizowany przez Laboratorium Kreatywności w Zgorzelcu dla dzieci i młodzieży w 2018r. 

stopka strony