Organizacje

Fundacja "Nemo"

Kopaniec, Polska

Kopaniec-Międzylesie 5, 58-512

tel.: 75 769 36 05
email: nemoland@op.pl

Fundacja działa na rzecz terenów rolniczych o ochrony środowiska przyrodniczego gminy Stara Kamienica. Organizacja stworzyła Ośrodek Fundacji Nemo, w którym wspiera turystykę regionu, podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego. W centrum odbywają się spotkania, warsztaty, kursy i wystawy dla dzieci i młodzieży.

stopka strony