Organizacje

Fundacja Nowe Inspiracje

Zgłobice, Polska

Kolorowa 15, 33-113

tel.: +48510329006
email: fundacja.noweinspiracje@gmail.com
www: https://www.facebook.com/fundacjanoweinspiracje/

Fundacja wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zbliżanie narodów Europy. W swoich inicjatywach kładzie nacisk na działalność edukacyjną, promocję współpracy międzysektorowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizując projekty międzynarodowe obala wzajemne uprzedzenia, negatywne stereotypy i dziedziczną wrogość.

Współpracuje z wieloma partnerami w kraju i za granicą, m.in. z Polską Innowacyjną, Polską Radą Organizacji Młodzieżowych, Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także organizacjami młodzieżowymi z Portugalii, Włoch, Cypru, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Czech, Ukrainy, Mołdowy, Gruzji, Litwy oraz Turcji.

stopka strony