Organizacje

Fundacja Nowe Technologie

Tarnów, Polska

ul. Przemysłowa 6, 33-100

tel.: (14) 636 12 34
email: biuro@fundacjanowetechnologie.pl
www: http://fundacjanowetechnologie.pl

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych z informatyką i telekomunikacją, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa informacyjnego. 

Powyższe cele realizowane są poprzez szerokie działania z zakresu tworzenia optymalnych warunków dla powstawania, działalności i rozwoju przedsiębiorstw – w tym wsparcie doradcze, eksperckie, kapitałowe i szkoleniowe; wspomaganie inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością, uczestnictwo w projektach z zakresu innowacji, transferu wiedzy i technologii.

Fundacja od 2014 r. realizuje projekty związane z mobilnościami zagranicznymi na staże zawodowe dla młodzieży. Wyjazdy zagraniczne do różnych krajów UE służą rozwojowi każdego z uczestników.
 

stopka strony