Organizacje

Fundacja Ocalenie

Warszawa, Polska

ul. Krucza 6/14a, 00-537

tel.: 881 280 409
email: media@ocalenie.org.pl
www: https://ocalenie.org.pl/

Fundacja Ocalenie działa od 2000 r. wspiera migrantów i migrantki w integracji i indywidualnym rozwoju. Głównym celem fundacji jest dążenie do tego, aby każdy człowiek mógł żyć godnie i w poszanowaniu swoich praw. Organizacja prowadzi dwa centra pomocy uchodźcom - w Warszawie i Łomży. Działa na rzecz dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego

Fundacja zajmuje się bezpłatnym nauczaniem uchodźców języka polskiego, organizuje wynajem mieszkań i pokojów w przystępnych cenach, oferuje pomoc rzeczową w postaci sprzedaży ubrań za punkty oraz świetlice dla dzieci uchodźców.

Fundacja organizuje warsztaty i szkolenia dla firm i organizacji, które mogłyby przyjąć uchodźców do pracy, organizuje spotkania kulturowe.

Od wielu lat prowadzi wolontariat oraz system współpracy i wsparcia.

Fundacja Ocalenie współpracuje z wymianą młodzieżową w ramach programu Erasmus+ i organizuje zagraniczne wizyty studyjne.Fundacja Ocalenie współpracuje z wymianą młodzieżową w ramach programu Erasmus+ i organizuje zagraniczne wizyty studyjne.

stopka strony