Organizacje

Fundacja "Oczami Brata"

Częstochowa, Polska

Brzezińska 47/59/2, 42-208

tel.: 533 527 368, 788 448 039,
email: biuro@oczamibrata.pl
www: http://oczamibrata.pl/strona-glowna

Fundacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi pracownie aktywizacji zawodowej i społecznej dla niepełnosprawnych, mieszkania treningowe oraz Specjalistyczno-Opiekuńczą placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Organizacja jest twórcą Teatru „Oczami Brata”, prowadzi  warsztaty artystyczne oraz realizuje różne projekty. Wśród nich można wyróżnić projekty: „(Nie)pełnosprawni-aktywni kulturalnie”, czy DOWN-LOVE (warsztaty dla dzieci i młodzieży poruszające problematykę niepełnosprawności).

stopka strony