Organizacje

Fundacja Okno Na Wschód

Białystok, Polska

ul. Gen. Wł. Andersa 5 lok. 101, 15-124

tel.: |+48| 85 661 09 33
email: fundacja@onw.org.pl
www: http://onw.org.pl

Fundacja działa na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje: promocję polskich dobrych praktyk w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian, promocję Polski, w tym nauczanie języka polskiego w oparciu o szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe. Fundacja OKNO NA WSCHÓD zajmuje się wsparciem grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

stopka strony