Organizacje

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Kraków, Polska

ul. RONDO MOGILSKIE 1/226, 31-516


email: biuro@fpds.pl
www: https://www.fpds.pl

Fundacja działa w ramach Konsorcjum Environmental Partnership for Central Europe, realizującego programy ekologiczne w Europie Środkowej.

Programy Fundacji są nieustannie rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. pomoc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska.

stopka strony