Organizacje

Fundacja "Pięć Plus"

Warszawa, Polska

Żeromskiego 25/34, 01-882

tel.: +48 578 205 805
email: biuro@5plus.edu.pl
www: https://www.5plus.edu.pl

Fundacja promuje innowacyjne metody nauki w mniejszych grupach na zajęciach oraz poza nimi. Organizacja oferuje kursy dla uczniów szkół podstawowych, średnich, studentów uczelni wyższych oraz dla dorosłych oraz prowadzi Szkołę Letnią, gdzie uczestnicy poznają zasady innowacyjnego nauczania.

stopka strony