Organizacje

Fundacja po DRUGIE

Warszawa, Polska

ul. Smulikowskiego 4, 00-389

tel.: 693 90 40 44
email: fundacja@podrugie.pl
www: http://podrugie.pl

Fundacja pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Swoje działania kieruje do wychowanków i byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych. Organizuje akcje, pikniki, wydarzenia z udziałem wychowanków skierowane do szerokich grup odbiorców. Fundacja wspiera także wychowanków po opuszczeniu placówki. 

Fundacja "po DRUGIE" ma na swoim koncie organizację międzynarodowego szkolenia dla europejskich specjalistów zajmujących się problematyką bezdomności. 

stopka strony